Wynik I Przetargu lokalu komunalnego w Skowarczu


INFORMACJA O WYNIKU

I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż lokalu komunalnego położonego w Skowarczu, ul. Żuławska 6

Podstawa prawna sporządzenia informacji: § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ).


Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu komunalnego położonego w Skowarczu, ul. Żuławska 6 w dniu 13 sierpnia 2019 r. nie odbył się z powodu braku ofert.Z up. Wójta

/-/ Anna Gołkowska