Komunikat dot. wypłat dodatku dla gospodarstw domowych

Dotyczy realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967).
W związku z nieotrzymaniem do dnia dzisiejszego (21.10.2022r.) środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, informuję, że wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zostaną zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z PUW.


                                                                                Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                    /-/ Maciej Urbanek