Zakup preferencyjny węgla w Gminie Pszczółki


Zapraszamy do składania wniosków na preferencyjny zakup węgla.Dostępny w sprzedaży będzie węgiel w sortymencie groszek, orzech, miał* za kwotę 2.000,00 zł brutto za jedną tonę (bez względu na sortyment, cena nie zawiera kosztów transportu).

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony w 2022 r. oraz 1,5 tony w 2023 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18.

UWAGA! Węgiel mogą kupić gospodarstwa, którym należy się dodatek węglowy! Zaleca się, aby wnioskodawcą była osoba, która otrzymała dodatek węglowy.


Wzór wniosku dostępny jest na bip.pszczolki.pl w zakładce „wzory formularzy" lub w formie papierowej w siedzibie urzędu.

Wniosek można złożyć

  • osobiście,
  • pocztą na adres Urzędu lub
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wówczas wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

W sprawie przyjmowania i rozpatrywanie wniosków można kontaktować się z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu: 505 527 084 lub na adres e-mail: wegiel@pszczolki.pl.

W przypadku pozytywnej weryfikacji, będzie się z Państwem kontaktował pracownik spółki komunalnej Eco Probe Sp. z o.o. (tel. 690 009 360) z informacją o orientacyjnym terminie odbioru i prośbą o wpłatę należnej kwoty na konto Urzędu Gminy w Pszczółkach (nr 72 8337 0001 0000 0286 2000 2630).
Zakupiony węgiel będzie można odebrać po zaksięgowaniu wpłaty. Zamówienie usługi transportu należy zgłosić pracownikowi Eco Probe w trakcie ustalenia terminu odbioru węgla.*Po podpisaniu przez Gminę Pszczółki umowy z importerem dostępny będzie węgiel pochodzenia kolumbijskiego: GROSZEK (według informacji od importera spełnia parametry ekogroszku), kaloryczność: 24,0-25,5 MJ/kg, uziarnienie: 8-25 mm; ORZECH, kaloryczność: 23,5-24,5 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm; MIAŁ, kaloryczność: 21,5-23,5 MJ/kg, uziarnienie: 0-10 lub 0-50 mm.