Zaproszenie na darmowe badanie poziomu glukozy - 6 października 2021

Mieszkańcy Gminy Pszczółki!


Zapraszamy na darmowe badanie poziomu glukozy, które zostało dla Państwa zorganizowane w ramach projektu pn.”Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”.


Celem projektu jest wczesna identyfikacja osób, które mogą zachorować na cukrzycę typu 2 a także na promocja zdrowego stylu życia.


W środę, 6 października 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach od godziny 7.30 do 9.30 z badania będą mogły skorzystać osoby:

 •  w wieku 18-64 lat,
 •  w wieku aktywności zawodowej,
 •  nie chorujące na cukrzycę,
 •  w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2,
 •  zamieszkujące na terenie powiatu gdańskiego.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i trwa 1 rok od momentu zakwalifikowania się do programu. Osoby objęte programem będą miały możliwość:

 •  bezpłatnych badań glikemii na czczo na początku i końcu udziału w projekcie,
 •  opieki lekarza medycyny rodzinnej oraz pielęgniarki,
 •  udziału w spotkaniu z interpersonalnym zespołem specjalistów w zakresie zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 2,
 •  indywidualnych i grupowych spotkań z fizjoterapeutą,
 •  indywidualnych i grupowych spotkań z dietetykiem,
 •  ułożenia planu dietetycznego przez dietetyka.

Kilka informacji przed badaniem:

 •  do badania glukozy potrzebne jest pobranie krwi.
 •  badanie wykonuje się rano, na czczo. Oznacza to, że nie powinniście nic jeść ani pić (z wyjątkiem wody) na ok. 8-12 godzin przed planowanym badaniem.
 •  zaleca się także, aby pacjenci przed badaniem glukozy zrezygnowali bądź zmniejszyli wysiłek fizyczny. Przed samym pobraniem krwi należy odpocząć 10-15 minut.


PLAKAT