Zima 2021/2022 – zimowe utrzymanie dróg

Zima 2021/2022 – zimowe utrzymanie dróg


I Droga krajowa DK 91

Zimowe utrzymanie prowadzi Obwód Drogowy (OD) w Tczewie.

Zimowe utrzymanie prowadzi firma ZABERD z Wrocławia.

Dyżurny Akcji Zima OD Tczew 518-214-962 lub Kierownik prac utrzymaniowych p. Michał Tyburski tel. 507-720-286.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami GDDKiA w dni robocze w godzinach urzędowania: OD Tczew 58-777-04-50 lub 606-207-910.


II Drogi Powiatowe

  1. Skowarcz – Suchy Dąb 2225 G
  2. Pszczółki – Długie Pole 2226 G
  3. Pszczółki – Gołębiewo 2210 G
  4. Różyny - Rębielcz 2220 G
  5. Ulkowy - Pszczółki 2221 G

Zimowe utrzymanie prowadzi firma GREEN WAY Krzysztof Ferlin oraz AGRO-POL Anna Kobus z miejscowości Bojano.  Uwagi należy zgłaszać do koordynatorem prac jest p. Dariusz Parzymięs tel. 58-773-12-24 lub bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim p. Jerzego Świsa tel. 58-773-12-23.


III Drogi Gminne

Zimowe utrzymanie prowadzi spółka Komunalna ECO PROBE.

  • telefon czynny całodobowo: 690-009-360 wew.3,
  • Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy w Pszczółkach prowadzi p. Jarosław Drzewiecki tel. 512-048-754 – telefon czynny w godzinach pracy Urzędu.


Uwagi można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@pszczolki.pl


Urząd Gminy w Pszczółkach informuje, że zimowym utrzymaniem dróg zostaną objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg gminnych i powiatowych, utrzymanie nie obejmuje dróg prywatnych.