Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

Zima 2022/2023 – zimowe utrzymanie dróg


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2022/2023 zajmują się:


1. Droga krajowa DK 91

Zimowe utrzymanie prowadzi Obwód Drogowy (OD) w Tczewie.

  • Punkt Informacji Drogowej: 19 111 całodobowo
  • Pracownikcy Rejonu w Tczewie, w dni robocze w godzinach urzędowania:  tel. (058) 777 04 50, kom. 606 207 910.

2. Drogi Powiatowe

  • Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Andrzej Orłowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury ds. utrzymania dróg:(058) 773 12 26.
  • Uwagi należy zgłaszać na powyższy numer oraz do Pana Dariusza Parzymies – Podinspektora Wydziału Infrastruktury:(058) 773 12 21.

3. Drogi Gminne

  • Zimowe utrzymanie prowadzi spółka komunalna Eco Probe: