Złoty medal Prezydenta RP dla Kierownik Referatu Inwestycji Anny Gołkowskiej

Sukces gminy to zasługa wielu osób. Zawsze powtarzam, że mam szczęście do fajnych ludzi, którzy przy okazji są dobrymi pracownikami

Jedną z takich osób jest wyjątkowa Kierownik Referatu Inwestycji, Pani Anna Gołkowska. Po wielu latach piastowania funkcji zastępcy Pani Wójt Hanny Brejwo, w 2018 r. uczyniła mi ten zaszczyt i zgodziła się zostać kierownikiem "serca"naszego urzędu, czyli inwestycji.

Pani Inżynier to osoba z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Profesjonalna, operatywna i zaangażowana w sprawy mieszkańców gminy.

Z racji tego, iż Pani Kierownik to osoba wyjątkowa, to i nagroda wyjątkowa - z dumą pragnę poinformować, iż Pani Anna Gołkowska, Kierownik Referatu Inwestycji w dniu dzisiejszym otrzymała z rąk Wojewody Pomorskiego Złoty Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę na rzecz samorządu.

Napiszę krótko - od lat nic w gminie się nie wybudowało bez Pani Ani. Zawsze na posterunku, zawsze czujna, swoją wiedzą i doświadczeniem od lat dzieli się z pracownikami.

Dziękuję za wszystko. To dla mnie ogromny zaszczyt móc z Panią pracować i tworzyć naszą gminę piękniejszą.

Pragnę również pogratulować Prezesowi Związku Gmin Pomorskich, Błażejowi Konkolowi inicjatywy nagrodzenia medalami zasłużonych samorządowców.


                                                                            Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                   Maciej Urbanek