Zmiany w składaniu wniosków o dowód osobisty

Zmiany w składaniu wniosków o dowód osobisty!


W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, złożenie elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.


Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.