Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół został ustanowiony przez ONZ w 2017 r. z inicjatywy Słowenii.

Wspaniałym jest to, że z roku na rok temat pszczół staje się coraz istotniejszy. Światowe organizacje zwracają uwagę na znaczenie pszczół w kontekście jakości naszego życia.

Musimy jednak pamiętać, że o pszczoły trzeba dbać codziennie, a nie tylko od święta.

Nasadzając rośliny miododajne, robiąc poidełka w przydomowych ogródkach czy też instalując domki dla dzikich zapylaczy sprawiamy, że pszczoły mają szansę na przetrwanie w czasach pełnych pestycydów i niekorzystnych dla nich warunków.

W trosce o ochronę pszczół, przypominamy również o dobrych praktykach dla rolników dot. stosowania środków ochrony roślin:

  • Środki i ochrony roślin stosuj zgodnie z treścią etykiety, przepisami prawa i zaleceniami dobrej praktyki rolniczej;
  • Planując zabieg, tzn. dobierając środek ochrony roślin, jego dawkę, termin i porę stosowania oraz technikę opryskiwania, podejmuj przemyślane i odpowiedzialne decyzje, a następnie postępuj tak, aby w najmniejszym nawet stopniu nie zagrozić owadom zapylającym;
  • Nie stosuj preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych
    oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • Zachowuj minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m. dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • Nie wykonuj zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s)

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Niestety, największym zagrożeniem dla pszczół są ludzie i ich działania. Jednak każdy z nas może w pewnym stopniu przyczynić się do tego, aby tak nie było – jedna roślinka, małe poidełko, a jak pszczoła wleci do naszego mieszkania – nie zabijajmy jej, ona naprawdę nie chce zrobić nam krzywdy.