Dofinasowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie jednej nowej linii autobusowej w 2022 r.

Gmina Pszczółki uzyskała dofinasowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie jednej nowej linii autobusowej.
Przyznana dotacja ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi: 32.651,00 zł
Całkowity koszt funkcjonowania nowej linii autobusowej szacuje się na około 80.000,00 zł
Nowa linia będzie działać na zasadzie „tam i powrót” na trasie: Pszczółki – Rębielcz – Żelisławki – Żelisławki Małe (dalej linia będzie obsługiwana przez Gminę Trąbki Wielkie).
Planowany, całkowity dystans przewozów publicznych na nowej trasie wyniesie około 10.000 km/rok, w okresie od września do grudnia 2022 r.