"Pod biało-czerwoną"

Gmina Pszczółki uzyskała dofinasowanie ze środków budżetu państwa na sfinansowanie zakupu i montażu flagi oraz masztu, który zostanie ustawiony na terenie Gminy Pszczółki.
Zadanie jest finansowane w ramach kampanii patriotycznej „Pod Biało-czerwoną”.