Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach


Kwota dofinansowania:                693 400,00 zł

Całkowita wartość zadania:         1 386 800,01 zł


Celem zadania jest podniesienie warunków bezpieczeństwa użytkowników dróg, ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach poprzez zapewnienie pasa pieszo-jezdnego o stałej szerokości 6 m i budowie utwardzonych poboczy.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia oraz utwardzenie poboczy na odcinku 641 m.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.


Termin zakończenia zadania: lipiec 2021 roku.