Przebudowa dróg gminnych ul. Konopnickiej i ul. Reymonta w Pszczółkach

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Konopnickiej i ul. Reymonta w Pszczółkach


Kwota dofinansowania:                671 354,00 zł

Całkowita wartość zadania:         1 342 708,00 zł


Realizacja zadania ma na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników, zarówno pieszych jak i kierowców, dróg osiedlowych w Pszczółkach, ulic: Konopnickiej i Reymonta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Witosa.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni dróg do standardu dróg publicznych, ze stałą szerokością jedni 5 m, budową chodników o szerokości 2 m, budową odwodnienia deszczowego i utwardzenie poboczy na odcinku 465 m oraz budowa oświetlenia wzdłuż tych dróg.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań
a dopuszczalna prędkość wynosi do 20 km/h.


Termin zakończenia zadania: wrzesień 2021 roku.