Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach


Kwota dofinansowania:        645 750 zł
Całkowita wartość zadania:    1 291 500 zł


Celem przebudowy dróg objętych projektem jest usprawnienie komunikacji wokół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego w Pszczółkach oraz poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych użytkowników dróg. Dodatkowo celem zadania jest zabezpieczenie sąsiednich nieruchomości przed wodami opadowymi, poprzez budowę odwodnienia przebudowywanej drogi.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowana nawierzchnia i budowa odwodnienia ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego na długości 424 metrów oraz budowa chodnika przy obu odcinkach dróg. Ponadto zamontowane zostały elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego skrzyżowania ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego oraz próg zwalniający na ul. Św. Ambrożego przy skrzyżowaniu z ul. Bartnicką.


Zadanie jest realizowane w latach: 2019 - 2020