Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach


Kwota dofinansowania:        2 963 338,00 zł
Całkowita wartość zadania:    5 926 677,61 zł


Celem przebudowy drogi objętej projektem jest zapewnienie alternatywnego przejazdu, dla drogi krajowej nr DK91 oraz poprawa bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów na ul. Młyńskiej.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia, oświetlenia oraz budowa chodnika na całym odcinku ul. Młyńskiej, około 1,8 km. W ramach realizacji zadania zaplanowano elementy uspokojenia i zabezpieczenia ruchu w postaci 3 wyniesionych skrzyżowań oraz kilku progów zwalniających.


Zadanie jest realizowane w latach: 2019 - 2020