Przebudowa drogi publicznej, ul. Wincentego Witosa w Pszczółkach

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa drogi publicznej, ul. Wincentego Witosa w Pszczółkach


Kwota dofinansowania:        344 926,00 zł
Całkowita wartość zadania:    694 035,07 zł


Celem zadania jest podniesienie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi publicznej, ul. Wincentego Witosa w Pszczółkach poprzez zapewnienie jezdni o stałej szerokości 5 m i budowie chodnika dla pieszych.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia oraz budowa chodników na odcinku 208 m oraz budowa miejsc postojowych.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań oraz poprawiono geometrię skrzyżowań poprzez zwiększenie promieni skrętu na przebudowywanych skrzyżowaniach.


Zadanie zostało zrealizowane w roku: 2019.