Wieczornica patriotyczna w Szkole Podstawowej w Pszczółkach