bannertest

  herb gminy - kwadrat 

                                                                                                                                                                                                      Pszczółki, 05.02.2018 r.

Wójt Gminy Pszczółki

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na  modernizację źródeł ciepła poprzez likwidację pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem.

 

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, nieprowadzące w danym obiekcie działalności gospodarczej.

Zasady finansowania zadania:

1. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu pieca gazowego do ogrzewania budynków, z ewentualną możliwością wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, pod warunkiem likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem.

  1. 2. Zadanie dotyczy wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne.
  2. 3. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania przez Gminę Pszczółki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  3. 4. Kwota dotacji może wynieść: ze środków Funduszu – do 30 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Pszczółki – 5 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
  4. 5. Zgodnie z § 3 pkt. 5 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) oraz § 3 pkt. 4 Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadania rozpoczęte przed terminem ogłoszenia wyników konkursu przez Fundusz tj. przed 29 czerwca 2018 r. nie będą dofinansowane.
  5. 6. Zadanie finansowane będzie w oparciu o:
  • Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (Uchwała Rady Gminy Pszczółki nr XXIV/207/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 stycznia 2017 r.),
  • Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)
  • Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
  1. 7. Po złożeniu wniosku i przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania pracownik Urzędu Gminy w Pszczółkach musi wykonać dokumentację fotograficzną istniejącego pieca opalanego węglem lub koksem. Jest to warunek konieczny do otrzymania dotacji.
  1. 8. Termin składania wniosków do 16 kwietnia 2018 r. do godziny 14.30, Sekretariat Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 lipca 2018 r.

Informacje o zasadach udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, w pokoju nr 15.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                                                                             /-/ Hanna Brejwo

 

Formularz wniosku o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na gazowy

Formularz porównania ofert 

Formularz zgłoszenia zakończenia prac związanych z wymianą pieca węglowego na gazowy

Witamy na stronie

Dziś jest

Wyszukaj

Kontakt

Adres:

ul. Pomorska 18,

83-032 Pszczółki

telefon: 58 683 91 28

fax: 58 682 91 95

E-mail: urzad@pszczolki.pl

 

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

 

Godziny pracy kasy

Poniedziałek 11.00 - 15.00

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 08.00 - 14.00

Czwartek 11.00 - 14.00

Piątek 11.00 - 13.00

Opłata skarbowa jest przyjmowana w godzinach pracy urzędu.

 

Więcej

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej o plikach cookie na stronie polityki prywatnosci.

  Akceptuję pliki cookies na stronie