Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pszczółkach

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pszczółkach powstało w 1957 roku. Jej pierwszym i długoletnim prezesem był Henryk Kamiński.


W latach 2012 – 2017 funkcję tą pełnił Jan Freda, a od roku 2017 prezesem koła jest Piotr Kowalczyk.


Od marca 2019 roku koło liczy 42 członków (w tym 7 pań) z Gminy Pszczółki oraz z okolicznych miejscowości.

Kontakt z kołem:
Prezes Piotr Kowalczyk
tel. 504 924 652
email: rkppszczolki@gmail.com
więcej informacji: www.miodpszczolkowski.info