"Z pszczółką przemierzaj świat"

Pszczółka Gucio zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na cykl filmów zatytułowanych: "Z pszczółką przemierzaj świat".


Program jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl


Linki do filmu:

odcinek 1: https://youtu.be/hP1hM-OLLh8

odcinek 2: https://www.youtube.com/watch?v=mW_qnFiOca8

odcinek 3: https://www.youtube.com/watch?v=FhV-EDp9xTI

odcinek 4: https://www.youtube.com/watch?v=BKlQtaCjr5A

odcinek 5: https://www.youtube.com/watch?v=mpiKCtHItN8

odcinek 6: https://www.youtube.com/watch?v=LvawwOftX8k


Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego


W ramach realizacji zadania: Z pszczółką przemierzaj świat zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wcześniej zakresy przedsięwzięcia.


Zgodnie z planem wykonano:

 • Zakup i montaż 3 szt. tablic edukacyjnych oraz 2 szt. gier edukacyjnych. Gry i tablice zostały zamontowane w parku w Ulkowach oraz na Cysterskim Deptaku Widokowym
  w Pszczółkach
 • Przygotowanie scenariusza i świadczenie usługi lektora w 6 krótkometrażowych filmach edukacyjnych o tematyce środowiskowej
 • Zdjęcia plenerowe, nagranie lektora, wykonanie oprawy graficznej filmów wraz
  z animowaną pszczołą, montaż oraz wykonanie napisów do 6 krótkometrażowych filmów edukacyjnych o tematyce środowiskowej. Nagrano i opublikowano następujące filmy:
  • Co to jest bioróżnorodność?; publikacja 26/10/2021 r;
  • Bioróżnorodność roślin; publikacja 2/11/2021 r;
  • Bioróżnorodność owadów; publikacja 9/11/2021 r;
  • Bioróżnorodność porostów, glonów i grzybów; publikacja 16/11/2021 r;
  • Drzewa jako ostoje bioróżnorodności; publikacja 22/11/2021 r;
  • Co możemy zrobić, by ocalić bioróżnorodność?; publikacja 30/11/2021 r;

Filmy edukacyjne zostały też rozpropagowane przez gminny profil FB „Dzieje się w Gminie Pszczółki.

 • Osiągnięto zakładane efekty rzeczowe – montaż 3 szt. tablic i 2 szt. gier edukacyjnych oraz publikacja w Internecie 6 filmów edukacyjnych (czas trwania około 1 min. każdy)
 • Osiągnięto planowane efekty ekologiczne – poprzez realizację projektu udało się podnieść świadomość społeczną i wiedzę na temat bioróżnorodności oraz roli różnych organizmów w ekosystemach
 • Łączny koszt zadania wyniósł: 23.000 zł
 • Wysokość dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 12.000 zł