„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki

Gmina Pszczółki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


 „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
– rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki


Wartość projektu: 934.252,21 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 794.114,38 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03 – Edukacja, Działanie: 03.01 – Edukacja przedszkolna


Cele projektu:

  • zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej;
  • kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i umiejętności tj. kreatywność i inicjatywność
  • niwelowanie wad postawy i mowy u dzieci przedszkolnych
  • stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opis projektu:

Projekt dotyczy utworzenia w Gminnym Przedszkolu „Pszczółka Maja” w Pszczółkach dwóch nowych oddziałów (50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej), w tym przeprowadzenie prac remontowych, zakup wyposażenia, a także zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczycieli.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności i zajęć specjalistycznych, tj.:

  • wykorzystania nowoczesnych technologii, Klub Małych Przyrodników, Praktyczny Konstruktor, Mali Odkrywcy, Przedsiębiorczy Przedszkolak, Młodzi Projektanci
  • jako rozszerzenie dotychczasowych zajęć: język angielski, taniec z elementami baletu, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele będą mogli skorzystać z zajęć komputerowych zakończonych egzaminem ECDL i dla jednego z nauczycieli zaplanowane zostały studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.


www.mapadotacji.gov.pl