Utworzenie "Leśnego zakątka" w świetlicy wiejskiej w Żelisławkach.


Projekt dotyczy utworzenia strefy edukacji ekologicznej w świetlicy wiejskiej w Żelisławkach, wyposażonej w urządzenie multimedialne typu magiczna podłoga wraz z grami edukacyjnymi, zaaranżowanie części świetlicy i namalowanie zwierząt na ścianach tworzonego "Leśnego zakątka". Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 10000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Część prac zostanie wykonana jako bez kosztowy wkład własny pracy mieszkańców sołectwa, zaangażowanych w tworzenie strefy edukacji w świetlicy. Dodatkowo na terenie przy świetlicy zostaną ustawione tablice edukacyjne dotyczące tematyki przyrodniczej.