Logo Gminy Pszczółki

Wycieczka do Muzeum Bursztynu

Młodzi duchem” w Muzeum Bursztynu!  
 Projekt „Młodzi duchem” trwa!
 Oprócz interesujących zajęć, Seniorzy korzystają również z atrakcyjnych wycieczek. Tym razem kierunek - Muzeum Bursztynu w Gdańsku .
 Każde Muzeum zwiedza się przyjemniej, jeśli do dyspozycji mamy przewodnika. Na wczorajszej wycieczce Seniorzy mieli do dyspozycji Panią Aleksandrę, która chętnie podzieliła się swoją obszerną wiedzą na temat skarbów, jakie skrywa to Muzeum.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział!
______________________________________________
Projekt "Młodzi duchem" realizowany jest w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.