Logo Gminy Pszczółki

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej - zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek  zaprasza organizacje pozarządowe (działające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej) do imiennego wskazania osób mających reprezentować daną organizację w nowo powoływanym Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Kandydatury osób oraz pisemną zgodę kandydata do pracy w zespole interdyscyplinarnym można zgłaszać do dnia 8 września 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 512 909 073.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności