Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Jak segregować odpady?

Odpady są zabierane przez pracowników Eco Probe sp. z o.o. jedynie w workach lub pojemnikach przypisanych kolorystycznie do poszczególnej frakcji, tj:

zmieszane – kolor czarny,
metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty,
​​szkło – kolor zielony,
​papier – kolor niebieski,
​bio – kolor brązowy  (dopuszcza się kolorystykę worka inną niż wskazana pod warunkiem umieszczenia na nim adnotacji "BIO").


UWAGA!

Worki wydawane przez Spółkę służą tylko i wyłącznie do segregacji poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z ich kolorem i przeznaczeniem.
Worki zawierające odpady niezgodne z frakcją nie będą odbierane.*
* np. zielony worek przeznaczony do szkła zawierający odpady bio nie zostanie odebrany. 
​Pracownicy dokonują weryfikacji zawartości pojemników/ worków.

Prawidłowa segregacja:

Papier: 

Należy wyrzucać:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
- ubrań

Szkło: 

Należy wyrzucać:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać:
-ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
-szkła okularowego
-szkła żaroodpornego
-Zniczy z zawartością wosku
-żarówek i świetlówek
-reflektorów
-opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
-luster
-szyb okiennych i zbrojonych
-monitorów i lamp telewizyjnych
-termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne:

Należy wyrzucać:
-odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
-gałęzie drzew i krzewów
-skoszoną trawę, liście, kwiaty
-trociny i korę drzew
-niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać:
-kości zwierząt
-oleju jadalnego
-odchodów zwierząt
-popiołu z węgla kamiennego
-leków
-drewna impregnowanego
-płyt wiórowych i pilśniowych MDF
-ziemi i kamieni
-innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane:
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.