Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A przyjmuje nieodpłatnie selektywne odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania takie jak:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - telewizory, pralki, lodówki, komputery, odkurzacze, małe RTV i AGD. * zużyte urządzenia powinny być kompletne.

Szkło - opakowania szklane i inne rodzaje szkła,

Odpady wielkogabarytowe -meble, materace, dywany, wykładziny, stolarka budowlana bez szyb, Tworzywa sztuczne – opakowania plastikowe i większe elementy plastikowe np. wiadra, Makulatura - kartony, gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka, papier,

Odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady pochodzące z przebudowy budynków mieszkalnych: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, styropian opakowaniowy, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne,

Odpady zielone - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych: trawa, liście, gałęzie, rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów,

Odpady niebezpieczne - farby lub puszki po farbach, tusze, lakiery, sorbenty, lepiszcze, rozpuszczalniki, termometry. PRZETERMINOWANE LEKARSTWA,

Opony - opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów.

Do PSZOK-u można oddać odpłatnie :

- pozostałości wełny mineralnej, styropianu budowlanego oraz papę,

-opony od samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

UWAGA! Odpady należy dostarczyć samodzielnie, własnym transportem.

Wszystkie frakcje odpadów powinny być posegregowane.

Pozostałe odpady takie jak np.: azbest, części samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazać do firm specjalistycznych zajmujących się ich zagospodarowaniem.

Godziny otwarcia:

pon-pt:   8.00-18.00
sb:          7.00-14.00

strona www:  http://zuostczew.pl/aktualnosci/