Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Fundusze unijne

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki

logos_(1) 

Wartość projektu: 934.252,21 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 794.114,38 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 03 – Edukacja, Działanie: 03.01 – Edukacja przedszkolna

Cele projektu:

zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej;
kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i umiejętności tj. kreatywność i inicjatywność
niwelowanie wad postawy i mowy u dzieci przedszkolnych
stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opis projektu:

Projekt dotyczy utworzenia w Gminnym Przedszkolu „Pszczółka Maja” w Pszczółkach dwóch nowych oddziałów (50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej), w tym przeprowadzenie prac remontowych, zakup wyposażenia, a także zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczycieli.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności i zajęć specjalistycznych, tj.:
wykorzystania nowoczesnych technologii, Klub Małych Przyrodników, Praktyczny Konstruktor, Mali Odkrywcy, Przedsiębiorczy Przedszkolak, Młodzi Projektanci
jako rozszerzenie dotychczasowych zajęć: język angielski, taniec z elementami baletu, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna
zajęcia rewalidacyjne dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nauczyciele będą mogli skorzystać z zajęć komputerowych zakończonych egzaminem ECDL i dla jednego z nauczycieli zaplanowane zostały studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.

www.mapadotacji.gov.pl