Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: FUNDUSZE RZĄDOWE

Dofinasowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie dwóch nowych linii autobusowych w 2022 roku

Od lewej: flaga Polski oraz godło  

Gmina Pszczółki uzyskała dofinasowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie dwóch nowych linii autobusowych.

Przyznana dotacja ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi: 150.000,00 zł
Całkowity koszt funkcjonowania nowych linii autobusowych szacuje się na około 270.000,00 zł

Komunikacja publiczna będzie obsługiwała jedną trasę okrężną: Pszczółki – Rębielcz – Żelisławki – Ulkowy – Różyny – Skowarcz – Pszczółki oraz jedną trasę „tam i powrót”: Pszczółki – Ostrowite – Skowarcz – Różyny – Kleszczewko.

Planowany, całkowity dystans przewozów publicznych na terenie Gminy Pszczółki  wyniesie do 50.000 km/rok, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.