Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Fundusze unijne

Operacja pn. "Kleszczewko akcja re-kreacja"

flaga Unii Europejskiej oraz logotyp programu LEADER  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. „Kleszczewko: akcja re-kreacja” mająca na celu poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, poprzez utworzenie wielofunkcyjnej strefy rekreacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

boisko w Kleszczewku