Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Azbest

Azbestowe archiwum

Edycja 2021 r.:
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 9.226,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚiGW Gdańsku: 6.458,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 16,378 Mg

Edycja 2020 r.:
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 2.315,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚiGW Gdańsku: 1.621,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 7,72 Mg

Edycja 2019 r.:
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 5.766,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚiGW Gdańsku: 5.766,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 11,9 Mg

Edycja 2017 r. 
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 5 994,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 12,74 Mg

Edycja 2016 r. 
- koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 4.477,60 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 3.805,96 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 7,34 Mg

Edycja 2015 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 11.765,20 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 10.000,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 18,20 Mg

Edycja 2014 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 13.232,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 12.831,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 19,81 Mg

Edycja 2013 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 2.568,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 1.790,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 3,21 Mg

Edycja 2012 r.
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 7.996,89 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 5.597,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 5,734 Mg

Edycja 2011 r. 
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 6.642,00 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 4.648,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 6,1 Mg

Edycja 2009 r.: 
- całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 5.541,44 zł
- kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku: 1.385,00 zł
- ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu: 4,40 Mg