Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Dla Mieszkańca

Poziom hałasu

Szanowni Państwo,
w celu monitorowania poziomu hałasu, na terenie miejscowości Pszczółki w czterech lokalizacjach, zostały zainstalowane specjalne czujniki.
Pomiar jest wykonywany przez cały rok całodobowo. Każdy Mieszkaniec może na bieżąco śledzić wyniki zamieszczane w czasie rzeczywistym.
Lokalizacje i aktualny poziom hałasu:
ul. Pomorska 25
ul. Żuławska 6
ul. Pomorska 73
ul. Bałtycka 2B
Wyniki wyświetlają się również na monitorze zainstalowanym na budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach.
Wyniki z czujników dostępne są w darmowej aplikacji mobilnej SYNGEOS lub na  stronie www.naszepowietrze.pl