Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Zwierzęta bezdomne

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska

Wyłapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Pszczółki zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 2 w Bojanie, prowadzącym jednocześnie Schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się przy ul. Malinowskiej 24 w Tczewie