Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Zwierzęta bezdomne

Zwierzęta pozostające bez opieki właściciela

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, fakt ten należy zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, zgłoszenia należy kierować osobiście lub telefonicznie do Urzędu Gminy w Pszczółkach pod numerem tel. 512 048 766 w godzinach pracy urzędu. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Posterunkiem Policji w Pszczółkach, pod numerem tel. 47 74 24 389 .

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub Posterunku Policji należy podać:

·       swoje dane osobowe,

·       miejsce przebywania zwierzęcia,

·       opis zwierzęcia,

·       nr telefonu kontaktowego.