Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Zwierzęta bezdomne

Zwierzęta ranne, uczestniczące w wypadkach drogowych

Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie  Gminy Pszczółki (również dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Pszczółkach na numer: 512 048 766 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy i w dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać przedstawicielom Policji w Pszczółkach, tel. 47 74 24 389.

Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż te z którymi Gmina Pszczółki ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności finansowej. 

W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia zgłoszenia należy kierować pod ww. numery telefonów.